WebRegister

   
Izvršitelji na podlagi pooblastila Ministrstva za pravosodje opravljamo neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja. To pomeni, da skrbimo za izvajanje prisilnih izvršitev sodnih odločb, odločb izdanih v upravnem postopku ali v postopku o prekršku in prisilne izvršitve notarskih zapisov.

Med drugim kot pripomoček za lažje delo uporabljamo tudi dostop do evidence registriranih motornih vozil.

Vsak dostop do evidence se beleži in je preverljiv. Dostop do podatkovne baze mora biti upravičen.

Morebitna zloraba pomeni prekršek oziroma kaznivo dejanje.

Za morebitne napake ali tehnično pomoč pošljite sporočilo na elektronski naslov info@mrvl.si.